Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

 Odborná montáž okien

Jednou z dalších dôležitejších vecí pri funkčnosti okien je ich samotná montáž a je zárukou dlhotrvajúcej kvality.

Naša firma ponúka v rámci svojich služieb, kvalitne vykonanú montáž okien, vyškolenou skupinou pracovníkov. Zariadime vám komplexné služby od vybúrania pôvodných okien a ich likvidáciu, až po montáž nových plastových okien a dverí. Kladieme dôraz na skúsenosti našich montážnikov,ktorý sa neustále zdokonaľujú v technologických postupoch a nových trendoch montáží za použitia stále modernejších materiálov. Súčasťou montáže okien a dverí je preprava nových okien poprípade dverí k stavebnému otvoru, ich osadenie, ukotvenie a vyplnenie medzery medzi oknom a ostením izolačnou penou a zapucovaním. Montáž nových okien obsahuje tiež základné nastavenie okien a oboznámenie zákazníka s ich obsluhou. 

­